Puolustusvoimat:

Puolustusministeriö: www.defmin.fi

Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana kansallisesta puolustuspolitiikasta ja turvallisuudesta sekä kansainvälisestä puolustuspoliittisesta yhteistyöstä.

Puolustushallinon rakennuslaitos: http://www.phrakl.fi/

“Puolustushallinnon rakennuslaitos on puolustusministeriön alainen laitos. Rakennuslaitos vastaa puolustushallinnon kiinteistötoimen asiantuntija- ja hankintatehtävistä sekä palvelutuotannon järjestämisestä.”

Rajavartiolaitos: http://www.raja.fi/

“Rajavartiolaitoksen toiminnan päämääränä on rauhallisten olojen säilyttäminen maamme rajoilla. Päätehtävät ovat rajavalvonta maastorajalla ja merialueella sekä henkilöliikenteen rajatarkastukset maarajan ylityspaikoilla, satamissa ja lentoasemilla.”

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus: https://www.palkeet.fi

Palkeet tuottaa talous- ja henkilöstöpalveluja n. 110 valtionhallinnon virastolle, laitokselle ja rahastolle sekä n. 80 000 yksittäiselle palkansaajalle.

Palvelukeskus toimii valtakunnallisesti hajautetulla toimintamallilla Joensuussa, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Mikkelissä, Porissa ja Turussa.

Palkeet on merkittävä toimija valtionhallinnon konsernipalveluissa ja työllistää yhteensä n. 770 talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaista. Liikevaihto on n. 53 miljoonaa euroa.