Eläke ja työttömyysturva

Eläke: www.keva.fi

Keva huolehtii  valtion, henkilöstön eläkeasioista.

Suomalainen työeläkejärjestelmä uudistui vuoden 2005 alusta alkaen.

Työttömyyskassa: www.statia.fi

Kun liityit MPHL ry:n osaston jäseneksi, liityit samalla työttömyyskassa Statian jäseneksi(ent .Valtion Virkamiesten Työttömyyskassa).

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö ry (TYJ) http://www.tyj.fi

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kotisivuilla esitellään perusasioita työttömyysturvasta. Työttömyyskassojen maksamia etuuksia ovat työttömille maksettava ansiopäiväraha, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta maksettava koulutustuki, työttömien omaehtoisen opiskelun ajalta maksettava koulutuspäiväraha ja vuorotteluvapaalla oleville myönnettävä vuorottelukorvaus.
 
TYJ:n sivuilta löytyy myös laskuri jolla voi laskea arvioidun päivärahan suuruuden

Työministeriö www.te-palvelut.fi

Työministeriö vastaa työ- ja maahanmuuttopolitiikan linjauksista ja toimeenpanosta. Työministeriö kehittää työelämän toimivuutta ja edistää työllisyyttä.

Työvoimapalvelut on tarkoitettu työssä oleville, työttömille, työelämään tulossa oleville henkilöille sekä työnantajille. Palveluja löytyy omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista räätälöityihin henkilökohtaisiin palveluihin, joita saa työvoimatoimistoista ja niiden alaisista työnhakukeskuksista sekä työvoiman palvelukeskuksista

Sosiaali - ja terveysministeriö http://www.stm.fi/

Pitkittyvä sairausloma ja työhön paluu. Opas työtekijälle. Opas antaa työnantajalle tietoa kuinka pitkällä sairauslomalla olevaa työntekijää voidaan tukea työhön paluussa. Oppaassa korostetaan erityisesti työntekijän, lähiesimiehen ja työterveyshuollon yhteistyötä työhön paluun onnistumisessa. Lisäksi painotetaan henkilöstöhallinnon roolia toimintatapojen suunnittelussa.