Landsförsvarets Personalförbund MPHL rf

Landsförsvarets Personalförbund MPHL rf är självständigt, partipolitiskt obundet - den största i försvarsförvaltningen (Försvarsförvaltningen = Försvarsministeriet, Försvarsmakten, Försvarsförvaltningens Betjäningscentral och Försvarsförvaltningens Byggnadsverk) och gränsbevakningsväsendet på alla arbetsplatserna fungerande -hela civilpersonalens -fackorganisation.

Förbundet främjar sina medlemmars rättvisa avlöning, anställningstrygghet och utvecklande av arbetsförhållanden genom att förhandla och påverka det samhälleliga beslutsfattandet.

Värden i MPHL rf:s verksamhet är:

  • Rättvisa
  • Jämställdhet och
  • Politisk obundenhet.

Enligt dessa principer för vi stark intressebevakning som hela civilpersonalens fackorganisation i alla civilpersonalens avlöningssystem.

I förbundets medlemskår har våra både i tjänste- och arbetsförhållande varande medlemmar högklassigt, mångsidigt kunnande och yrkeskunnighet på alla civilpersonalens yrkesområden. 

Den översta bestämmanderätten i MPHL rf använder vart fjärde år sammanträdande förbundsmötet, som bland annat väljer förbundets fullmäktige, styrelse och förbundets ordförande. Det senaste förbundsmötet hölls i oktober 2017 och det följande skall sammanträda på hösten 2021.

MPHL rf är medlem i löntagarorganisationen Pardia, som hör till tjänstemannacentralorganisationen STTK:s fackföreningsfält.


MPHL rf:s syster- / broderorganisationer i de Nordiska Länderna är: