Miksi juuri MPHL?

Jos työskentelet siviilihenkilönä puolustushallinnossa tai rajavartiolaitoksessa, niin liitto joka ajaa vain siviilityöntekijöiden etuja ja on neuvotteluvaltuudet sekä sopimusosaaminen on MPHL ry. 

MPHL vahvana ja suurimpana siviilihenkilöstön edunvalvojana puolustushallinnossa vaikuttaa voimakkaasti jäsentensä edunvalvonnassa. MPHL ry edustaa, neuvottelee ja osallistuu puolustusvoimien ESJA sekä SIV palkkausjärjestelmien luokituksiin sekä palkkausjärjestelmien kehittämiseen. Tämän vuoksi kannattaa liittyä MPHL ry:n jäseneksi.

ESJA ja SIV palkkausjärjestelmät ovat puolustusvoimissa työskentelevien siviilien palkkausjärjestelmät. Liitto edistää jäsentensä oikeudenmukaista palkkausta, työsuhdeturvaa ja työolojen kehittämistä neuvottelemalla ja vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Edunvalvonta on tehtävämme ja pystymme sen hyvin hoitamaan kun olemme suurin siviilien joukko. MPHL on laaja-alainen liitto, siviilijäseniä laidasta laitaan, erilaisesti koulutettuja ja eri ammattialoilla toimivia, ammattikoulutuspohjalta aina korkeakoulututkintoon asti.

  • Laaja jäsenistöspektri on voima, eikä vähiten neuvottelutyössä.
  • MPHL tekee jatkuvasti työtä huolehtiakseen siviilien palvelussuhteen ehdoista ja lujasti työtä työpaikkojen säilyttämiseksi
  • MPHL on vahvasti omiensa asialla – kevyestä organisaatiosta johtuen palvelu yksilöllisempää – jäsenmaksu on vertailukelpoinen 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta tulosta, kuitenkin enintään 35 euroa kuukaudessa ja siihen sisältyy myös työttömyykassan jäsenmaksu!
  • Liiton pitkäaikainen vahva kokemus, asiantuntemus ja osaaminen, suuruus, kattavuus, tasa-arvoisuus, ohut organisaatio, tiivis kenttäorganisaatio lähellä jäsentä, vakaa talous, jäsenkoulutus ja työttömyyskassan jäsenyys.
  • Puoluepoliittisesti liitto on sitoutumaton.
  • MPHL ry ei tue puoluetoimintaa eikä puoluepolitiikka vaikuta liitontoimintaan.