Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry

Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton liitto, jolla on jäseniä puolustusvoimissa, puolustusministeriössä, rajavartiolaitoksessa, Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa (Palkeet), Hallinnon Tietotekniikkakeskuksessa (Haltik) samoin kuin Leijona Catering Oy:ssä ja Millog Oy:ssä, Suomen Erillisverkot Oy:ssä ja Valtioneuvoston hallintoyksikössä (VNHY).

MPHL ry toimii teollisuusliittoperiaatteella, jolloin kaikki saman työnantajan palveluksessa toimivat, niin ammattitutkinnon kuin korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat kuulua samaan liittoon. Se vastaa nykyaikaista neuvottelu- ja sopimustoimintaa. 

Liiton jäsenkunnassa sekä virka- että työsuhteisilla jäsenillä on korkeatasoista, monipuolista osaamista ja ammattitaitoa kaikilta ammattialoilta. Liitto edistää jäsentensä oikeudenmukaista palkkausta, työsuhdeturvaa ja työolojen kehittämistä neuvottelemalla ja vaikuttamalla myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

MPHL ry:n toiminnan arvoina ovat:

  • Oikeudenmukaisuus

  • Tasa-arvoisuus

  • Luotettavuus ja

  • Poliittinen sitoutumattomuus.

Näiden periaatteiden mukaisesti liitto tekee vahvaa edunvalvontatyötä jäsentensä puolesta.

Ylintä päätösvaltaa MPHL ry:ssä käyttää joka neljäs vuosi kokoontuva liittokokous, joka muun muassa valitsee valtuuston, hallituksen ja liiton puheenjohtajan. Viimeisin liittokokous pidettiin lokakuussa 2017, ja seuraava on syksyllä 2021.

MPHL ry on Ammattiliitto Pron jäsen, joka kuuluu STTK:laiseen ammattiliittokenttään.


Liitto on perustettu v 1947.

MPHL:n jäsenmaksu on 1.1.2019 lukien 1,25 %ennakonpidätyksen alaisesta tulosta, kuitenkin enintään 49 euroa kuukaudessa, joka sisältää Työttömyyskassan jäsenmaksun.

Liitossa on 32 itsenäistä jäsenyhdistystä ympäri Suomen ja niissä yhteensä noin 3000 jäsentä.

Liitossa toimii puolustushallinnossa, rajavartiolaitoksessa ja rakennuslaitoksessa sekä Palkeet-virastossa ja Millogissa eri tasoilla yhteensä n. 100 luottamusmiestä