Lakimiespalvelua yksityiasioissa MPHL:n jäsenille

Lakimies  antaa jäsenetuna juridista neuvontapalvelua MPHL:n jäsenille yksityisoikeudellisissa asioissa mm:

  • testamentit,
  • avioehtosopimukset
  • perunkirjat yms.

Neuvontapalvelu toteutetaan siten, että jäsenellä on mahdollisuus keskustella asioista lakimiehen kanssa joko kahden kesken, puhelimitse tai sähköpostitse.

Neuvontapalvelu toteutetaan MPHL:n toimitiloissa kerran kuukaudessa kestäen kerrallaan 2 tuntia

Lisää tietoa jäsenaluella

Suullinen neuvontapalvelu on jäsenelle täysin ilmaista, mikäli asiat johtavat kirjallisiin toimeksiantoihin, niistä johtuvat kustannukset maksavat jäsenet itse.

Kirjallisten toimeksiantojen kustannukset ovat kuitenkin MPHL:n jäsenille merkittävästi alle normaalien asianajohintojen.