Edunvalvonta

Liittymällä ammattiliittoon kenenkään ei tarvitse pärjätä yksin erilaisissa sopimus- palkkausjärjestelmä- tai työttömyyskassakiemuroissa. Käytössäsi on tarvittaessa koko liiton organisaatio.

MPHL ry on Ammattiliitto Pron jäsen, joka kuuluu STTK:laiseen ammattiliittokenttään.

Jäsenedut

Ammattiliittoon kuuluva on oikeutettu erilaisiin jäsenetuihin. Keskeiset edut ovat kaikille samat, lisäksi liitto on neuvotellut jäsenilleen omia etuja.

Luottamusmiespalvelut

Luottamusmies hoitaa jatkuvasti jäsentensä asioita, neuvoo ja opastaa. Luottamusmies tietää, mitkä ovat työntekijöiden oikeudet.

Liiton alueelliset pääluottamusmiehet ja päätoimiset pääluottamusmiehet ovat jäsenistön ja paikallistason apuna ja tukena vietäessä asioita eteenpäin.

Sinulla on oikeus saada neuvoja ja apua järjestösi luottamusmieheltä. Luottamusmiesten valinta ja tehtävät perustuvat virka- ja työehtosopimuksiin.

Työhyvinvointi

Järjestökentässä toimivat Työsuojelurahasto, Työturvallisuuskeskus ja työmarkkinajärjestöt. Toimijat ohjaavat sopimuksia, koulutuksia, tiedonvälistystä ja tutkimusmäärärahoja.

Ammattiliitot nimeävät, esittävät  ja kouluttavat työsuojelutoiminnasta vastaavia henkilöitä, kuten työsuojevaltuutetut ja työsuojelutoimikunnan jäseniä, jotka toimivat työsuojelun ohella työpaikan edunvalvonnan osana.

Kuntoremontti lomat, kulloinkin haussa olevat jaksot ovat nähtävissä ja jaksoille haetaan sähköisesti PHT:n kotisivuilla.

Työttömyysturva

MPHL ry:n jäsenet on työttömyysturvan osalta vakuutettu Työttömyyskassa Statiaan. Liiton jäsenmaksu pitää sisällään työttömyyskassan jäsenmaksun.

Linkki Statian kotisivuille www.statia.fi

Yhteistoiminta

Yhteistoiminta työpaikoilla http://www.sttk.fi/fi-FI/yhteistoiminta/

“Työntekijöillä on oltava mahdollisuus vaikuttaa heidän työtään, työolojaan ja asemaansa sekä työllistymistään koskeviin työnantajan päätöksiin. Näitä asioita käsitellään työpaikoilla yhteistoimintamenettelyssä, jota säännellään yhteistoimintalailla.”

Ammattiliitot asettavat edustajat YT-elimiin ja MPHL ry:llä  on vahva siviilien edustus kaikilla yhteistoimintatasoilla, keskustasolta paikallisiin yhteistoimintaelimiin.