Miksi kannattaa järjestäytyä?

Työelämän pelisäännöt perustuvat työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen väliseen sopimustoimintaan.

Vain järjestäytymällä turvataan työelämässä tarvittava edunvalvonta.

  • yhdessä saamme enemmän aikaan.

  • olemme mukana vaikuttamassa valtakunnallisessa organisaatiossa (Pro // STTK, )

  • liitolta ja osastolta saa tukea työelämän ristiriitatilanteiden hoitamiseen.

  • Liitot ja keskusjärjestöt neuvottelevat työehdoista, yleiskorotuksista ja tarkentavista sopimuksista joissa sovitaan mm. palkoista, työajoista,  lomapalkoista ja muista työelämään vaikuttavista asioista. 

MPHL ry on Ammattiliitto Pro:n jäsen, joka kuuluu STTK:laiseen ammattiliittokenttään.