Ajankohtaista

14.2.2013 16.19

TORI-palvelukeskuksesta tulee erityisvirasto

Valtioneuvoston viestintäosasto

 

Tiedote 60/2013

13.2.2013 12.52

 

 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 13.2.2013 valtiovarainministeriön esitystä aloittaa tarvittavat valmistelut toimialariippumattomista ICT-tehtävistä vastaavan, valtiovarainministeriön ohjauksessa toimivan erityisviraston perustamiseksi.

 

Päätös liittyy hallitusohjelman tavoitteeseen valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomien tehtävien yhteen kokoamiseksi. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 6.3.2012, että valmisteluun otetaan mukaan myös virastojen omat toimialariippumattomat ICT-tehtävät. Näitä tehtäviä tekee valtionhallinnossa yli 1000 henkilöä ja tehtävien kustannukset ovat noin 350 Me vuodessa.

 

Perustettavalla virastolla tulee olemaan erityistehtävä palvelukeskuksena. Valtiovarainministeriö valmistelee sekä talousarvioesityksen erityisviraston aloituspääomasta että erityisviraston perustamista, palveluja, tehtäviä ja toimintojen siirtoa koskevan lainsäädännön. Lainsäädännöllä varmistetaan toiminnan läpinäkyvyys ja vertailtavuus. Erityisvirastolle luodaan itsenäinen taloudellinen asema. Erityisviraston toiminta käynnistetään siirtymäsuunnitelman mukaan. Henkilöstön ja toiminnan siirrot tehdään soveltaen liikkeenluovutuksen periaatteita.

 

Hallituksen esitys tarvittavasta lainsäädännöstä pyritään saamaan eduskuntaan syyskaudella 2013. Tällöin viraston toiminta voisi käynnistyä vuonna 2014.

 

TORI-palvelukeskus toimii valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten (ICT) palvelujen tuottajana. Palvelukeskuksen asiakkaina ovat kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset, ja sen kustannukset katetaan asiakkailta perittäviltä palvelumaksuilla. Asiakkaat ja käyttäjät saavat palvelukeskuksesta kustannustehokkaita ja valtion työntekijöiden tarpeet huomioivia, laadukkaita ICT-palveluita.

 

Lisätietoja: ICT-johtaja Timo Valli, valtiovarainministeriö, p. 040 502 0393


Palaa otsikoihin