Ajankohtaista

20.5.2014 15.30

STTK:n edustajisto 15.5.2014

Pardian hallituksen jäsen MPHL ry:n puheenjohtaja Marja-Leena Karekivi avasi STTK:n edustajistossa hallituksen kehysriihen päätöksiä ja niiden seurauksia pardialaisten silmin.

Maamme hallitus teki kehysriihessä lukuisia päätöksiä, joista monilla on heijastuksia paitsi kansalaisille ja palkansaajille, myös erityisesti Pardian sopimusaloille ja Pardian jäsenille.

Esimerkkeinä voin mainita, että yliopistoindeksin puolittaminen kohdistuu suoraan koulutukseen, joka on maamme menestyksen edellytys. Odotettavissa on, että indeksin puolitus aiheuttaa myös henkilöstön irtisanomisia yliopistoissa. Näin on jo tapahtunut.
 
ELY-keskusten toimintamenoleikkausten – 5 milj. euroa vuonna 2016 ja 11 milj. euroa vuodesta 2017 – ennakoidaan johtavan noin 200 henkilötyövuoden vähentämiseen.
 
Kehysriihipäätöksessä kohdistettiin säästöpaineita myös Kelan toimintakuluihin 10 miljoonan euron edestä. Leikkaus tarkoittaa arviolta 310 henkilötyövuoden vähentämistä.  
 
Kehysriihen päätökset tulevat heikentämään maan sisäistä turvallisuutta. Poliisien määrä on vähentynyt koko 2010-luvun ja tulee vähenemään edelleen usealla sadalla, jos suunnitellut leikkaukset toteutetaan. Samaan aikaan poliisille kuuluvia tehtäviä ollaan lainsäädännön muutoksilla ohjaamassa muille viranomaisille ja yksityiselle sektorille. Harvaan asuttujen alueiden turvallisuutta koskevassa raportissaan sisäministeriö kehottaa kansalaisia huolehtimaan itse omasta turvallisuudestaan. Kehitys ei näytä huolestuttavan eduskuntaa.
 
Lisäksi Valtion eläkerahastosta tuloutetaan ylimääräiset 500 miljoonaa euroa osittain kasvupakettiin ja osittain valtion velan maksuun. Tämä päätös on lyhytnäköinen ja rapauttaa pohjaa, jolla maksetaan valtion eläkkeitä.
 
Merkillisin kehyspäätöksen päätös oli valtion palkkaliukuman rajoittaminen yleisten työmarkkinoiden keskimääräiselle tasolle. Parhaillaan asiasta valmistellaan valtioneuvoston päätöstä.
 
Valtiolla on käytössä tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvat palkkausjärjestelmät. Valtion virka- ja työehtosopimuksessa on nimenomaan sovittu, ettei sopimusalan määrärahatilanne saa vaikuttaa henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin.
 
Kehyspäätöksen seuraukset näkyvät jo valtion virastojen budjettivalmistelussa vuodelle 2015. Esimerkiksi edustamani hallinnonalan eli puolustusvoimien osalta tämä tarkoittaa, että puolustusvoimien toimintamenoihin vuodelle 2015 on esitetty palkkojen leikkaus, jonka suuruudeksi on esitetty 0,6 % joka euroina tarkoittaa yli 3,6 ME.
 
Kehysriihessä päätetty valtion henkilöstön palkkaleikkaus heikentää entisestään sekä ostovoimaa että työmotivaatiota. Samaan aikaan edellytetään kuitenkin, että työntekijät jatkaisivat työuriaan. Se on mahdoton yhtälö. Juustohöylän pitäisi jo nousta pois valtion väen päältä.
 
Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen valtion virka- ja työehtosopimus astui voimaan huhtikuun alussa ja sitä pitää noudattaa. Sopijaosapuolten tulee pitää kiinni yhteisistä sopimuksista, eikä valtion pidä yksipuolisesti niitä muuttaa.
 
Pardia on tyytyväinen hallituksen päätökseen panostaa kasvun tukemiseen. Olisi ollut toivottavaa, että suurempikin osa mahdollisesta valtion omaisuuden myynnistä ohjattaisiin velanmaksun sijaan tulevaisuuden investointeihin.

Palaa otsikoihin