Ajankohtaista

8.2.2012 16.21

Siviilit järkyttyneitä Puolustusvoimien suunnitelmista

Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry

 

Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL on järkyttynyt puolustusvoimien esityksestä, jonka mukaan puolustusvoimauudistuksen henkilöstövähennys tulee olemaan 2200 henkilöä vuoteen 2015 mennessä. Esityksen mukaan siviileitä vähennetään 1600 henkilöä ja sotilaita 600 henkilöä. Lisäksi vaikutuksia tulee Puolustushallinnon rakennuslaitokseen ja Leijona Catering Oy:n.

 

Liitto katsoo, että puolustusvoimien määrärahaleikkaukset ovat suhteettoman suuria. Puolustusvoimien määrärahatilanne tulee valmistella uudelleen.

 

MPHL ry katsoo, että puolustusvoimauudistus on koko kansan asia. Se tulisi tehdä pitkällä aikavälillä parlamentaarisesti. Valmistelussa tulee olla puolustusvoimien henkilöstöjärjestöt.

 

Vaikka varuskunnista käsin ei maata puolusteta tuottavat varuskunnat koulutuskeskuksina sodanajan reservin ja joukot. Siksi on tärkeää, että varuskuntia on koulutustarpeisiin nähden riittävästi. Budjettileikkaukset johtavat varuskuntien lakkautuksiin, mikä voi vaarantaa Suomen puolustuskykyä.

 

Puolustusvoimien henkilöstöä, sotilaita ja siviileita, tulee organisaatiouudistuksessa kohdella yhdenvertaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että uusitussa organisaatiossa sotilas- ja siviilitehtävät tulee määritellä tehtävän ja siihen vaadittavan koulutuksen perusteella. Sotilaiden ja siviileiden eläkejärjestelmät poikkeavat toisistaan merkittävästi. Tämän johdosta sotilasta ei voi määrätä siviilitehtäviin uudessakaan organisaatiossa.

 

Irtisanomiset tulee minimoida organisaatiouudistuksessa. Valtio ei voi näyttää esimerkkiä työttömien lisäämisessä. Valtiovallan tulee nyt nopeasti ottaa käyttöön uusia malleja henkilöstön sijoittamisessa työelämään. Nykyiset tukitoimet henkilöstön muutostilanteessa eivät riitä puolustusvoimien suuruusluokaltaan järkyttävän mittavassa muutostilanteessa.

 

Veteraani -sukupolvi on taistellut ja maksanut kalliin hinnan itsenäisyydestämme. Suomen puolustuksen olemassaolo ja tulevaisuus ja siten isänmaan vapaus tulee turvata myös tuleville sukupolville. Mikäli puolustusvoimien kriisiajan toimintakyky nyt romutetaan, sen uudelleen rakentaminen kestää kymmeniä vuosia. Tähän ei Suomella ole varaa!

 

Marja-Leena Karekivi

Puheenjohtaja

Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry

gsm 040-729 5530

marja-leena.karekivi@mphl.fi


Palaa otsikoihin