Ajankohtaista

29.2.2016 17.14

Neuvottelutulos: Kilpailukykysopimus 29.2.2016

Kilpailukykysopimus pitää sisällään mm. seuraavia asioita:

1)    Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät, että nykyisten TES/VES –sopimusten voimassaoloa jatketaan 12 kuukaudella.

Työntekijöiden keskimääräistä työeläkemaksua korotetaan ja työnantajien keskimääräistä työeläkemaksua alennetaan samalla määrällä edellisestä vuodesta seuraavasti:

-       0,20 % vuonna 2017

-       0,20 % vuonna 2018

-       0,40 % vuonna 2019

-       0,40 % vuonna 2020

Nykyisin alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on 5,70 % palkasta ja 53 vuotta täyttäneillä on 7,20 %.

2)    Työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu määrätään yhtä suuriksi vuoden 2018 maksuista alkaen. Tämä alentaa työnantajien keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua 0,85 % ja nostaa samalla määrällä 0,85 %  palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua. Vuodelle 2017 palkansaajan maksua korotetaan 0,45 % ja vuodelle 2018 palkansaajan maksua nostetaan 0,4 %.

3)    Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Muutos tulee voimaan 1.1.2017.

4)    Julkisen sektorin (valtio, kunta, kirkko, Kela, Keva ja Suomen Pankki) lomarahoja vähennetään 30 % nykyisestä tasosta. Vähennys koskee vuosina 2017 – 2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja.

5)    Paikallisen sopimisen edellytyksien kriteereistä on tehty kirjaukset.

6)    Seuraava neuvottelukierros, joka alkaa syksyllä 2017, toteutetaan liittokohtaisesti niin, että syntyvät ratkaisut tukevat Suomessa tehtävän työn kilpailukyvyn edistymistä, Suomen talouden kasvua sekä työllisyyttä.

Neuvottelutulos kokonaisuudessaan löytyy STTK:n nettisivuilta www.sttk.fi

Tämä neuvottelutulos ei pidä sisällään lomapäivien lyhennystä valtiolla eikä sairauspäivien karenssia. Tämä on erinomainen asia.

Alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut käydään 31.5.2016 mennessä.

Keskusjärjestöt arvioivat sopimuksen kattavuutta ja hallituksen ilmoittamia sopimuksen syntymistä tukevia toimenpiteitä 1.6.2016, jonka jälkeen ne ilmoittavat kattavuudesta yhteisesti valtioneuvostolle.

 

 


Palaa otsikoihin