Ajankohtaista

11.11.2013 8.00

Neuvottelutuloksen keskeisin osuus 2014-2017

 

Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 –2017

Sopimuskausi on 1.4.2014 – 31.1.2017

Sopimuskauden ensimmäinen jakso päättyy 31.1.2016 ja toinen jakso 31.1.2017

Työmarkkinakeskusjärjestöt kokoontuvat vuoden 2015 kesäkuussa sopimaan toisen jakson – valtion sopimuksen osalta ajan 1.2.2016 – 31.1.2017 – palkkaratkaisun kustannusvaikutuksista ja toteutusajankohdasta. Mikäli työmarkkinakeskusjärjestöjen ratkaisua ei synny 15.6.2015 mennessä, on osapuolilla irtisanomismahdollisuus 4 kk:n irtisanomisajalla.

Sopimuskorotukset:

  • palkkoja korotetaan 1.8.2014 alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20,00 € kuukaudelta ja 1.8.2015 alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,30 %

  • tehtäväkohtaisten palkanosien taulukoita ja vastaavia sekä henkilökohtaisia palkanosia, kokemusosia ja muita suhteessa taulukkopalkkaukseen määräytyviä palkanosia tarkistetaan yleiskorotuksella vastaavasti

  •  euromääräisiä palkanosia ja lisäpalkkioita, joita on ennestään voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten tai vakiintuneen käytännön perusteella tarkistettava yleiskorotuksin, korotetaan 1.8.2014 alkaen 0,73 %.


Matkakustannusten korvaukset:

  • matkakustannusten korvauksia koskevia määräyksiä muutetaan 1.1.2015, 1.1.2016 ja 1.1.2017 lukien aikaisempaa käytäntöä vastaavasti.


Työryhmiä asetettiin:

  • asetettiin työryhmä tukemaan ja seuraamaan työmarkkinakeskusjärjestöjen sopiman työkaarimallin jalkauttamista ja käyttöönottoa virastoissa yhteisteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Työryhmän toimikausi on  1.4.2014 – 31.1.2017

  • asasetettiin työryhmä selvittämään muutosturvaa koskevien periaatteiden käyttöä ja toteutumista valtionhallinnossa vuodesta 2012 alkaen sekä mahdollisia kehittämistarpeita. Työryhmä raportoi työstään kahdessa vaiheessa seuraavasti:

    1) väliraportti valtioneuvoston periaatepäätöksen mahdollisista kehittämistarpeista 15.6.2015

        mennessä ja

    2) loppuraportti 31.1.2017 tai sopimuskauden loppuun mennessä.

  • matkatyöryhmä, jonka tehtävänä on valmistella ja neuvotella vuosien 2015 – 2017 alusta lukien voimaan tulevat matkakustannusten korvausten tarkistukset. Työryhmän toimikausi on 1.4.2014 – 31.1.2017

  • tilastotyöryhmä jatkaa toimintaansa seuraamalla pysyvän vuosittaisen toimeksiantonsa mukaisesti työmarkkinoiden ansio-, tulo- ja kustannustenkehitystä sekä valtion palkansaajien ostovoimaa ja ansiotasoa työrmakkinoilla. Työryhmän kausi on 1.4.2014 – 31.1.2017

 

Vuosiloma:

  • valtion virka- ja työehtosopimuksen 12 §:ää muutetaan siten, että vuosiloman aikana alkavan työkyvyttömyyden vaikutukseen liittyvä ns. karenssi poistetaan 1.4.2014  alkaen.

 


Palaa otsikoihin