Ajankohtaista

2.7.2015 9.57

Neuvottelu-uutinen (30.6.): Pardian hallitus hyväksyi valtion neuvottelutuloksen

Pardian hallitus hyväksyi hetki sitten neuvottelutuloksen työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisun toteuttamisesta. 

Pardian puheenjohtaja Niko Simola on tyytyväinen, että korotuksissa oli ns. sekalinja, joka takaa kaikille jäsenille oikeudenmukaiset palkantarkistukset ja edistää myös palkkauksellisen tasa-arvon toteuttamista. 

  • Valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisia tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1.2.2016 alkaen 13,00 eurolla kuukaudessa tai vähintään 0,43 prosentilla. Korotus on prosentuaalinen, jos vaativuustason tehtäväkohtainen palkka on yli 3023 euroa kuukaudessa.
  • Tehtäväkohtaisten palkanosien (vast.) taulukoita ja vastaavia sekä henkilökohtaisia palkanosia, kokemusosia ja muita suhteessa taulukkopalkkaukseen määräytyviä palkanosia tarkistetaan yleiskorotusta vastaavasti.
  • Euromääräisinä kokonaispalkkoina määräytyviä palkkoja tarkistetaan 16,00 eurolla kuukaudelta, kuitenkin vähintään 0,43 prosentilla.     
  • Niitä euromääräisiä palkanlisiä ja lisäpalkkioita, joita on ennestään voimassa olevien virka- tai työehtosopimusten perusteella tarkistettava tai aiemmilla sopimuskausilla vakiintuneen käytännön perusteella tarkistettu yleiskorotuksin, korotetaan 1.2.2016 alkaen 0,43 prosentilla.
  • Päätoimisten ja sivutoimisten luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausipalkkioita korotetaan 1.2.2016 alkaen 0,43 prosentilla ja kuukausipalkkion vähimmäismäärä 75,32 euroksi.
  • Kustannusvaikutus valtion sopimusalalla on 0,51 %.


Tämän valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2017. Valtion virka- ja työehtosopimusten sopijapuolina ovat Valtion työmarkkinalaitos (VTML) sekä valtion pääsopijajärjestöt eli Palkansaajajärjestö Pardia (STTK), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (SAK) ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO (AKAVA).


Valtion neuvotteluissa olivat Pardiasta mukana puheenjohtaja Niko Simola ja neuvottelujohtaja Harri Sirén.Palaa otsikoihin