Ajankohtaista

17.6.2014 14.46

Maa- ja Merivoimien järjestelmävastuulla olevan materiaalin kunnossapidon strateginen kumppanuus Millog Oy:n kanssa

Puolustusministeri Carl Haglund on tänään 17.6.2014 hyväksynyt strategisen kumppanuuden laajentamisen Millog Oy:n kanssa 1.1.2015 lukien.

Oman toiminnan kehittämisen vaihtoehto oli loppuun asti vertailtavana vaihtoehtona, mutta puolustusministeri päätöksessään päätyi esittämään strategista kumppanuus vaihtoehtoa.

Sopimusten solmimisen edellytyksenä on, että strategisen kumppanuussopimuksen solmiminen on puollettu valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa ja käyttöomaisuuden myynti hyväksytty valtioneuvostossa. Sopimukset tulee solmia ehdollisina niin, että ne tulevat voimaan 1.1.2015, mikäli eduskunta hyväksyy kunnossapidon strategisen kumppanuuden uuden tilausvaltuuden vuoden 2015 talousarviossa.

Materiaalin kunnossapidon strategista kumppanuutta laajennetaan siten, että Millog Oy:lle siirretään maavoimien joukko-osastojen varuskuntakorjaamot sekä merivoimien kunnossapitokeskukset ja keskusvarasto.

Uudelleenjärjestelyssä Millog Oy:lle siirtyy liikkeenluovutuksena materiaalin kunnossapitotehtävissä oleva henkilöstö, yhteensä 354 henkilöä. Lisäksi Millog Oy:lle siirtyy kahden varaston tehtävissä oleva henkilöstö yhteensä, 12 henkilöä.

Liikkeenluovutuksessa henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen automaattisesti ja heidän palvelussuhteensa jatkuu. Myös puolustusvoimia työnantajana sitovat palvelussuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät sellaisenaan uudelle työnantajalle.  Uudelleenjärjestelystä ei aiheudu henkilöstön irtisanomisia.

Henkilöstö siirtyy valtion eläkelainsäädännön mukaisesta järjestelmästä yksityisen alan työeläkejärjestelmän piiriin.  Periaatteena on, että osakeyhtiöön siirtyvän henkilöstön siirtymishetkeen mennessä ansaitut eläkkeet turvataan siten, että valtiolla noudatettavista eläkesäännöksistä johtuvat, ennen siirtymistä ansaitut eläkkeet turvataan ja alhaisempi eroamisikä turvataan 60 ikävuodesta alkaen. Millog Oy hankkii tarvittavat lisäeläkevakuutukset, jotka ovat voimassa vain silloin, kun henkilö jää eläkkeelle Millog Oy:stä. Puolustusvoimat maksaa lisäeläkevakuutuksesta aiheutuvat kustannukset.

Muutoksen käytännön järjestelyissä ja kysymyksissä autamme ja tuemme jäsenistöä yhteistyössä luottamusmiesverkoston kanssa.


Marja-Leena Karekivi                          Elina Laiho                                             puheenjohtaja                                     päätoiminen pääluottamusmies

 

 


Palaa otsikoihin