Ajankohtaista

29.5.2015 10.04

Leijona Catering Oy halpuuttaa henkilöstönsä palkat

Puolustusvoimat ulkoisti muonitushuollon Leijona Catering Oy:lle vuoden 2012 alusta. Tuolloin henkilöstö siirrettiin puolustusvoimista yhtiölle liikkeen-luovutuksella. Henkilöstölle saatiin neuvoteltua 4 vuoden suoja-aika, joka takasi henkilöstölle mm. sen palkkatason, joka heillä puolustusvoimissa työskennellessään oli. Tämä suoja-aika oli välttämätön siitä syystä, että palkat olisivat laskeneet välittömästi noin 30 %. Yhtiö järjestäytyi työnantajaliittoon, jonka yleissitova TES antoi palkan alennuksille perusteet.

Suoja-aika päättyy 31.12.2015 ja neuvotteluyrityksistä huolimatta yhtiö aikoo alentaa palkkoja ensi vuoden alusta. Henkilöstölle kerrotut palkan alennukset ovat 400 eurosta yli 1000 euroon kuukaudessa. Alennukset on kerrottu kohdentuvan ravitsemistyöntekijöihin, kokkeihin ja ravintolapäällikköihin. Tämä on järkyttävää ja kohtuutonta, kun työnsisältö säilyy ennallaan.

Johtajille palkanalennuksia ei tule. Leijona Catering Oy:n toimitusjohtajan vuosipalkka on 191.000 € ja yrityksen johdolle on maksettu viime vuonna palkkaa ja palkkioita yhteensä 741.000 €, joka sisältää toimitusjohtajan, hallituksen ja muun johdon palkkiot. Yhtiön kokoon nähden näitä johtajia hallinnossa on määrällisesti runsaasti. Nyt peräänkuulutetaan kohtuutta muillakin aloilla, joten jo esimerkin vuoksi myös johdon palkkoja pitäisi alentaa samassa suhteessa, mikäli palkkojen alentamiseen lähdetään.

Yhtiö on tuottanut kolmen vuoden aikana melkoista voittoa. Tähän vedoten voi todeta, että taloudellisia perusteita palkanalennuksiin jo tällä hetkellä pienipalkkaisille naisille ei tarvitsisi toteuttaa. On aivan käsittämätöntä, että suuripalkkaiset johtajat voivat tehdä näin henkilöstölleen. Kuinka tällaisen henkilöstölleen tekemän loukkauksen jälkeen voi vaatia henkilöstöltään sitoutumista yhtiöön?

Puolustusvoimista on ulkoistettu myös mm. kunnossapito Millog Oy:lle. Siellä on kuitenkin henkilöstön palkkatasosta huolehdittu eikä vastaavan tasoisia palkanalennuksia ole tehty.

Juuri syntyneeseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että puolustusvoimien ruokahuolto avataan kilpailulle v 2017. Kun puolustusvoimien muonitushuollon kustannukset maksetaan veronmaksajain varoilla, herääkin kysymys; Pitäisikö muonitushuollon ulkoistaminen peruuttaa ja ottaa toiminta takaisin puolustus-voimien tehtäväksi. Ainakin euromäärältään merkittävät ylimääräset johdon kustannukset jäisivät pois. Puolustusvoimissa tehtynä työnä ei myöskään toiminnalle tavoiteltaisi voittoa. Nyt peräänkuulutetaan säästöjä – tästä saataisiin melkoiset säästöt valtion talousarvioon.


Lisätietoja antaa: puheenjohtaja Marja-Leena Karekivi, gsm. 040-729 5530

                         Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry            


Palaa otsikoihin