Ajankohtaista

11.11.2013 10.01

Jukka Pekkarisen asiantuntijaryhmän eläkeraportti on julkaistu


Ylijohtaja Jukka Pekkarisen vetämän eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti kuvaa monipuolisesti suomalaista työeläkejärjestelmää.

Työryhmän raportti ja muutkin aiemmat selvitykset tuovat tarpeellista taustatietoa työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluihin

Eläkkeelle siirtyminen ei myöhenny tavoitteen mukaisesti ilman lisätoimia

Raportin mukaan vuoden 2005 sinänsä onnistuneessa eläkeuudistuksessa toteutettu varhaiseläkejärjestelmien ehtojen kiristäminen pidensi työuria, vanhuuseläkeiän ehtoihin tehdyt muutokset sen sijaan ei. Tämän jälkeen muuttunut kuva eliniän kasvun nopeudesta sekä kasvanut huoli julkisen talouden kestävyydestä korostavat reformin jatkamisen tarvetta.  


Eläkeiän ja -tason muutokset ratkaisuksi eliniän pitenemiseen

Asiantuntijaryhmän käsityksen mukaan eläkejärjestelmän nykyiset sopeutumiskeinot eivät ole riittäviä suhteessa elinajanodotteen jatkuvaan kasvuun erityisesti työllisyysasteen ja vanhusväestön toimeentulon kannalta.

Eläkkeelle siirtymisen joustavuus syytä säilyttää

Eläkkeelle siirtymisen joustavuutta pidetään raportissa tärkeänä. Siinä olisi otettava huomioon ihmisten erilaiset työmarkkina-asemat.
TIEDOTE Eläkeneuvotteluihin puhtaalta pöydältä 20131031 Helle (pdf) (108.6 KB)
EAR info 31102013 (pdf) (264.4 KB)
EAR tiedote (pdf) (23.8 KB)

Palaa otsikoihin