Ajankohtaista

Etätyön työhuonevähennys verotuksessa

Kotona työskentelevä verovelvollinen saa vähentää tulonhankkimismenoina työhuoneesta aiheutuneet kulut, niin sanotun työhuonevähennyksen.

Edellytykset täyttyvät kun verovelvollinen tekee etätyötä kotona yli 50 % työpäivien kokonaismäärästä tai enintään 50% työpäivien kokonaismäärästä.

Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukaan työhuonevähennyksenä myönnetään seuraavat määrät (verovuonna 2017) ellei verovelvollinen esitä selvitystä suuremmista kustannuksista.

Verovuoden 2017 työhuonevähennykset ovat 840 euroa/420 euroa/210 euroa. Työhuonevähennyksen määrät vahvistetaan aina verovuoden lopussa. Verovuoden 2018 vähennykset vahvistetaan vuoden 2018 lopussa.

Lue lisää alla olevasta linkistä.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48490/tulonhankkimiskulut-ansiotuloista/


Palaa otsikoihin